mercoledì 19 novembre 2008

Feanor plaanib rajada Pekingisse R&D-keskuse metroloogiaga seotud tegevusalade jaoks.

Feanor rajab 2009. aastal Pekingisse filiaali, et olla suuteline kiiremini vastama klientide päringutele õhusõidukite suure kasuteguriga turbiinivõlli ja –laba tootmise ja elektrijõuseadmete arendamisse osas. Otsus langetati pärast kaheaastast osalemist Hiina elektrienergia tootmise ning liikurite tehnoloogia ja kaitsetehnoloogia turul.

“Hiina on igati suurim turustamisvõimalus meie metroloogiatoodetele ja spetsiaalsetele lõikeriistadele”, ütleb Luca G. Bochese (Feanor CEO). Hiina üksinda moodustab üle 53% meie ülemaailmsest potentsiaalist, sellele järgneb USA (10%), India (9%), Itaalia (9%) ja teised EL riigid, kaasa arvatud Venemaa, kes väga kiiresti oma potentsiaali suurendab. Me otsustasime alustada spetsiaalse lõikeriista konstruktsiooniga, kuid me kavatseme laieneda kõikides teistes Feanori tegevusvaldkondades, kaasa arvatud metroloogia ja tarkvara.

Me patenteerisime 2007. a oktoobris männipuidu uue kõvasulamist lõiketera tehnoloogia sisemise jahutusega, mis võimaldab vähendada töötlemisaega 1400 tunnilt 900 tunnile, millega kaasneb säästmine lõikeinstrumendi maksumuse osas. Selle tehnoloogia, millega kaasnevad suured lõikejõud, kasutamine nõuab kaasaegseid ja jäike tööpinke ning me oleme nüüd demonstreerinud neid eeliseid mitmes suures turbiinseadmes Hiinas ja Indias.

Hiina on ühtlasi saanud kolmandaks suureks tööpinkide tootjaks, ületades Itaalia positsiooni, kuigi Itaalia hoiab endiselt head positsiooni automaatpinkide, eriotstarbeliste tööpinkide ja kõrgekvaliteediliste “nišitööpinkide” osas. Meie Doppleri laserinterferomeeter, mis töötati välja koos Wroclawi Tehnikaülikooliga ja eelmine teisaldatav laserdiood-kalibreerimisseade, mis töötati välja koos Braunschweigi õppeasutusega PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt), on saanud Hiinas väga populaarseks ning võimaldavad tööpinkide tootjatel oluliselt parandada selliseid parameetreid nagu tööpinkide telgede sirgjoonelisus, lineaarsus, tasapinnalisus ja vertikaalsus.

“Veelgi enam”, jätkab Luca Bochese, “uurimistöö teostamine Hiinas on nüüd saanud meile “kohustuseks”. Mitmed meie ettepanekud on osutunud Hiina ameti- ja teadusasutuste, kellega meil on olnud pikaajalised kohtumised, jaoks väga huvitavateks. Sellisteks ettepanekuteks on: helikopteri ülekandemehhanismide majanduslikult tasuv tootmistehnoloogia, mis suurendab õhusõiduki töökindlust ja aitab kaasa õhusõiduki kaalu vähendamisele, optilised mõõtesüsteemid komplekssete lõikeriistade jaoks, männipuidu lõiketerade taasteritamistehnoloogia (Hiina on praegu suurim turbiinivõllide tootja GE, Siemensi, Alsthomi, Mitsubishi litsentsi põhjal) ja teised eesrindlikud mõõtetehnoloogiad.”

“EL ei ole kunagi rahastanud meie projekte peale standardeid ja mõõtmisi käsitleva projekti FP4 SMT 1999. a, mis aitas meil teisaldatava laserkalibreerimisseadme jaoks andmehõive tarkvara tehnilist lahendust välja töötada”, ütleb Luca Bochese.

Meie uurimisettepanekud on sihtaladele plaanitud, need on alati esile kutsutud kliendi spetsiifiliste soovide tõttu, lühiajalised (mitte üle 2 aasta), kolme või nelja partneriga ja alati väikese maksumusega, kuid EL raamprogrammid eelistavad finantseerida suurt projekti seestöötlemise (IP), tippkeskuste võrgustiku (NOE) jt kujul, mis ületab niinimetatud kriitilist massi ning nõuab sageli mitmeid tuhandeid eurosid ja hulka partnereid.

Meie ettepanekuid on põhjendatult peetud liiga väikesteks, isegi kui mõned EL ametnikud, kellega me oleme kohtunud, on kinnitanud, et meie ettepanekud olid huvitavad, väga praktilised ja neil võiks olla väga kõrge edukustegur ning need võiksid anda "tõeliselt" innovatiivse toote.

“Meile tundub, et sageli ei kasutata EL finantseerimist sihtotstarbeliseks uurimistööks ja investeerimiseks tarkvarasse, instrumentidesse ja inimestesse, vaid väga suur osa kaob bürokraatlikesse kõrvaltegevustesse.

Tihti ei loo see uusi turustatavaid tooteid tehnikavaldkonnas.

Me loodame, et tulevikus Hiina partneritega tihedat koostööd tehes ja Hiina ametiasutuste toetusel oleme me suutelised saavutama kiirema, efektiivsema ja praktilisema lähenemise”, lõpetab Luca Bochese.

www.feanor.com