martedì 6 gennaio 2009

Feanor Oy suunnittelee metrologian RD-keskuksen perustamista Pekingiin

Feanor Oy suunnittelee metrologian RD-keskuksen perustamista Pekingiin

Feanor on virolainen, seuraavalla kolmella alueella toimintaa harjoittava yritys:

1. pituusmetrologian ja mittausjärjestelmät
2. tietojen hankintaan ja laatuun liittyvät ohjelmistot, mukaan lukien DOE, MSA, FMEA
3. erikoisvalmisteiset leikkaustyökalut

Feanor aikoo perustaa sivuliikkeen Pekingiin 2009 kyetäkseen vastaamaan nopeammin asiakkaidensa tarpeisiin tehokkaiden, lentokoneteollisuuden sekä voimalaitosten tarpeisiin suunniteltujen turbiiniakseleiden ja lapojen valmistuksessa
Päätös on tehty kahden vuoden Kiinan markkinoilla toimimisen jälkeen voimalaitos-, auto- ja puolustusteknologian alalla.

Kiina tarjoaa ylivoimaisesti suurimmat markkinamahdollisuudet pituusmetrologiaan ja erikoisleikkaustyökaluihin liittyville tuotteillemme Luca G. Bochese, Feanorin toimitusjohtaja, kertoo. Kiina muodostaa reilut 53 % globaalista potentiaalistamme, ja järjestyksessä seuraavana ovat Yhdysvallat (9 %), Intia (9 %), Italia (5 %) sekä muut EU-maat ja myös Venäjä, jonka potentiaali kasvaa nopeaan tahtiin. Olemme päättäneet aloittaa erikoisleikkaustyökalujen suunnittelulla, mutta laajennamme toimintaamme myös muille Feanorin toimialueille, mukaan lukien metrologian ja ohjelmistot.


Patentoimme lokakuussa 2007 uuden männyn leikkaukseen tarkoitetun, kokonaan karbidista valmistetun leikkausteknologian, joka on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytyksellä mikä puolestaan mahdollistaa valmistusajan vähentämisen 1400 tunnista 900 tuntiin, mukaan lukien myös vastaavan työkalujen kustannussäästön. Uuden teknologian hyödyntäminen, mikä mahdollistaa erittäin tehokkaan leikkauksen, edellyttää nykyaikaisia ja kestäviä koneenteriä, ja olemme perehtyneet sovelluksen tarjoamiin etuihin muutamissa erittäin suurissa turbiinilaitoksissa Kiinassa ja Intiassa (hävittäjissä käytettävät ohjattavat suutinturboakselimoottorit).Laserkalibrointijärjestelmät
Kiina on tällä hetkellä kolmanneksi suurin koneiden terien valmistaja, ja on siten ohittanut myös Italian, vaikka Italia onkin edelleen hyvissä asemissa vaihdettavien, erityistarkoituksiin suunniteltujen ja erittäin korkealaatuisten terien valmistuksessa. Doppler –laserinterferometrimme, joka laadittiin yhteistyössä Wroclawin teknisen yliopiston kanssa, ja aiempi laserdiodia hyödyntävä siirrettävä kalibrointilaite, joka kehitettiin yhteistyössä PTB:n (Physikalisch Technische Bundesanstalt) ja Braunschweigin kanssa, on yhä suositumpi Kiinassa, sillä sen ansiosta terien valmistajat kykenevät parantamaan geometrisiä parametreja, kuten esimerkiksi koneiden suoruutta, lineaarisuutta, yksitasoisuutta, akselin vertikaalisuutta entistä tehokkaammin.


Tutkimustyö Kiinassa
Luca Bochese jatkaa... Tutkimustyön siirtämisestä Kiinaan on tullut meille myös eräänlainen “must”. Muutamat tekemämme ehdotukset ovat kiinnostaneet kovasti kiinalaisia viranomaisia ja akateemisia laitoksia, ja olemme käyneet mittavia neuvotteluja esimerkiksi kustannustehokkaan valmistusmenetelmän kehittämisestä helikoptereiden tehonsiirtoon, mikä parantaisi henkiinjäämistä ja vähentäisi myös helikopterin painoa. Lisäksi on neuvoteltu myös vaativiin teriin tarkoitetuista optisista mittausjärjestelmistä sekä mäntypuun leikkaukseen tarkoitetuista teristä (Kiina on tällä suurin turbiiniakseleiden valmistaja toimiessaan GE:n, Siemensin, Alstomin, Mitsubishin lisensseillä), ja muista erittäin kehittyneistä mittausteknologioista.

Emme koskaan saaneet EU-rahoitusta, lukuun ottamatta PO4 SMT –hanketta standardisointia ja mittauksia varten vuonna 1999, mikä auttoi meitä suunnittelemaan tietojenkeräysohjelmiston siirrettäville laserkalibrointilaitteistoille Luca Bochese kertoo.
Tutkimusaloitteemme ovat kohdennettuja ja perustuvat aina asiakaan pyyntöön, lyhytkestoisia (korkeintaan 2 vuotta), kolmen tai neljän yhteistyökumppanin projekteja ja yleensä kustannuksiltaan matalia, ja EU: n puiteohjelmat rahoittavat yleensä suuria hankkeita integroitujen hankkeiden, NOE -projektien jne. muodossa kattaen siten ns. kriittisen massan, ja jotka yleensä ovat useiden tuhansien eurojen ja useamman yhteistyökumppanin projekteja.
Aloitteemme ovat yleensä olleet liian pieniä, vaikka jotkin tapaamamme EU –virkailijat olivatkin sitä mieltä ,että ideamme ovat erittäin mielenkiintoisia, käytännöllisiä ja voisivat olla todella onnistuneita sekä kyetä luomaan uusia "todellisia" innovatiivisia tuotteita.

Vaihteistot
Osa projekteistamme liittyy vaihteistolle tarkoitettuihin innovatiivisiin mittausjärjestelmiin, mukaan lukien tasopyörästön (face gear) käyttömahdollisuudet helikoptereiden tehonsiirrossa (korkea vääntömomentti ja nopeus) sekä muissa ilmailualan sovelluksissa, kuten ohjusten tai lentojen ohjaus- ja johtamisjärjestelmät, optiset vaihteistojen mittausjärjestelmät, terien mittausjärjestelmät.
Olemme aloittaneet aktiivisen yhteistyön näiden projektien puitteissa Pekingin teknisten instituutin ja Xianin teknisen yliopiston kanssa, jotka molemmat toimivat vaihteistojen mittausteknologian kanssa . Erityisesti Xianin teknisen yliopiston konesuunnitteluosasto kehittää parhaillaan uutta vaihteistojen mittauskeskusta ja Peking keskittyy taospyörästön mittausteknologiaan. Toivomme voivamme tehdä tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä kiinalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa, ja kiinalaisten tutkimusinstituutioiden avulla toimintamme on nopeampaa, tehokkaampaa ja entistä käytännöllisempää Luca Bochese lisää.

Koulutus
Uuden Pekingin sivuliikkeen toinen tärkeä toimiala tulee olemaan metrologian ja CNC -järjestelmiin liittyvä koulutusohjelma. Feanor on mukana ammatillisessa koulutusohjelmassa, jota johtaa Kiinan opetusministeriö, ja johon osallistuu 14 000 eritasoa edustavaa teknistä ja ammatillista oppilaitosta.