mercoledì 19 novembre 2008

Feanor plaanib rajada Pekingisse R&D-keskuse metroloogiaga seotud tegevusalade jaoks.

Feanor rajab 2009. aastal Pekingisse filiaali, et olla suuteline kiiremini vastama klientide päringutele õhusõidukite suure kasuteguriga turbiinivõlli ja –laba tootmise ja elektrijõuseadmete arendamisse osas. Otsus langetati pärast kaheaastast osalemist Hiina elektrienergia tootmise ning liikurite tehnoloogia ja kaitsetehnoloogia turul.

“Hiina on igati suurim turustamisvõimalus meie metroloogiatoodetele ja spetsiaalsetele lõikeriistadele”, ütleb Luca G. Bochese (Feanor CEO). Hiina üksinda moodustab üle 53% meie ülemaailmsest potentsiaalist, sellele järgneb USA (10%), India (9%), Itaalia (9%) ja teised EL riigid, kaasa arvatud Venemaa, kes väga kiiresti oma potentsiaali suurendab. Me otsustasime alustada spetsiaalse lõikeriista konstruktsiooniga, kuid me kavatseme laieneda kõikides teistes Feanori tegevusvaldkondades, kaasa arvatud metroloogia ja tarkvara.

Me patenteerisime 2007. a oktoobris männipuidu uue kõvasulamist lõiketera tehnoloogia sisemise jahutusega, mis võimaldab vähendada töötlemisaega 1400 tunnilt 900 tunnile, millega kaasneb säästmine lõikeinstrumendi maksumuse osas. Selle tehnoloogia, millega kaasnevad suured lõikejõud, kasutamine nõuab kaasaegseid ja jäike tööpinke ning me oleme nüüd demonstreerinud neid eeliseid mitmes suures turbiinseadmes Hiinas ja Indias.

Hiina on ühtlasi saanud kolmandaks suureks tööpinkide tootjaks, ületades Itaalia positsiooni, kuigi Itaalia hoiab endiselt head positsiooni automaatpinkide, eriotstarbeliste tööpinkide ja kõrgekvaliteediliste “nišitööpinkide” osas. Meie Doppleri laserinterferomeeter, mis töötati välja koos Wroclawi Tehnikaülikooliga ja eelmine teisaldatav laserdiood-kalibreerimisseade, mis töötati välja koos Braunschweigi õppeasutusega PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt), on saanud Hiinas väga populaarseks ning võimaldavad tööpinkide tootjatel oluliselt parandada selliseid parameetreid nagu tööpinkide telgede sirgjoonelisus, lineaarsus, tasapinnalisus ja vertikaalsus.

“Veelgi enam”, jätkab Luca Bochese, “uurimistöö teostamine Hiinas on nüüd saanud meile “kohustuseks”. Mitmed meie ettepanekud on osutunud Hiina ameti- ja teadusasutuste, kellega meil on olnud pikaajalised kohtumised, jaoks väga huvitavateks. Sellisteks ettepanekuteks on: helikopteri ülekandemehhanismide majanduslikult tasuv tootmistehnoloogia, mis suurendab õhusõiduki töökindlust ja aitab kaasa õhusõiduki kaalu vähendamisele, optilised mõõtesüsteemid komplekssete lõikeriistade jaoks, männipuidu lõiketerade taasteritamistehnoloogia (Hiina on praegu suurim turbiinivõllide tootja GE, Siemensi, Alsthomi, Mitsubishi litsentsi põhjal) ja teised eesrindlikud mõõtetehnoloogiad.”

“EL ei ole kunagi rahastanud meie projekte peale standardeid ja mõõtmisi käsitleva projekti FP4 SMT 1999. a, mis aitas meil teisaldatava laserkalibreerimisseadme jaoks andmehõive tarkvara tehnilist lahendust välja töötada”, ütleb Luca Bochese.

Meie uurimisettepanekud on sihtaladele plaanitud, need on alati esile kutsutud kliendi spetsiifiliste soovide tõttu, lühiajalised (mitte üle 2 aasta), kolme või nelja partneriga ja alati väikese maksumusega, kuid EL raamprogrammid eelistavad finantseerida suurt projekti seestöötlemise (IP), tippkeskuste võrgustiku (NOE) jt kujul, mis ületab niinimetatud kriitilist massi ning nõuab sageli mitmeid tuhandeid eurosid ja hulka partnereid.

Meie ettepanekuid on põhjendatult peetud liiga väikesteks, isegi kui mõned EL ametnikud, kellega me oleme kohtunud, on kinnitanud, et meie ettepanekud olid huvitavad, väga praktilised ja neil võiks olla väga kõrge edukustegur ning need võiksid anda "tõeliselt" innovatiivse toote.

“Meile tundub, et sageli ei kasutata EL finantseerimist sihtotstarbeliseks uurimistööks ja investeerimiseks tarkvarasse, instrumentidesse ja inimestesse, vaid väga suur osa kaob bürokraatlikesse kõrvaltegevustesse.

Tihti ei loo see uusi turustatavaid tooteid tehnikavaldkonnas.

Me loodame, et tulevikus Hiina partneritega tihedat koostööd tehes ja Hiina ametiasutuste toetusel oleme me suutelised saavutama kiirema, efektiivsema ja praktilisema lähenemise”, lõpetab Luca Bochese.

www.feanor.com

giovedì 22 maggio 2008

Лазерный интерферометр LP30 - Калибровка координатных измерительных машин

Лазерная интерферометрическая измерительная система производства FEANOR (лазерный интерферометр FEANOR) позволяет осуществлять всеобъемлющую проверку станков, измеряя широкий спектр их геометрических и динамических характеристик (измерения перемещения, скорости, угловых перемещений (по углам рысканья и тангажа), плоскостности, параллельности и перпендикулярности).
Система имеет модульную конструкцию, что позволяет выбрать необходимые компоненты для того, чтобы осуществлять измерения определенного типа.

Системы для проверки точности и калибровки станков и координатно-измерительных машин
Одна из самых точных и гибких систем лазерной калибровки. Типичное применение оценке точности станков, CMM (три координировать измерительные машины), даже ссылки и других линейных систем позиционирования.лп 30 Лазер-интерферометр систем может быть использовано для определения местоположения и линейных прямолинейности ошибки в машине топорами.Повышение производительности с помощью целенаправленных сохранение и правильное позиционирование для линейных ошибок, используя ошибку компенсации (воздушные и материальные температуры, влажности и атмосферного давления).Очень компактный, надежный и экономически эффективным.Программное обеспечение в соответствии следующий стандарт: PN - 93 M55580, ISO / DIS 230, PN - 93 M55580, ISO 230-2, NMTBA, VDI / DGQ 3441 BSI и BS 4656 Часть 16.

sabato 3 maggio 2008

Utensili speciali per lavorazione turbine presentati alla fiera macchine utensili di Guanzhou (Canton).

GIMT 2008 - Soluzioni tecniche nell'asportazione di truciolo per il mercato della Cina meridionale
Dal 16 al 19 giugno 2008 Feanor e UFP saranno presenti alla fiera di Guangzhou (Padiglione 1- stand, Feanor presenterà una relazione tecnica sull'evoluzione della tecnologia di taglio con due soli utensili (una sgrossatura dal pieno ed una successiva finitura), ed illustrerà i risultati ottenuti in Italia.

GIMT 2008 -
Presenting high-tech solutions to the southern Chinese machine tool and metalworking market

GIMT 2008 will present itself as CANTON MACHINE TOOL FAIR. As the successor of the wellknown GIMT+AMB China, the event will be characterised by advanced concepts and will establish the GIMT as the meeting point of the entire machine tool industry in South China.

462 national and international companies presented their latest machine tool and metalworking innovations on an exhibition area of 15,727 sqm from June 15-18, 2007. For the upcoming event, the organisers expect well over 500 exhibitors on a total area of 20,000 sqm at Guangzhou’s state-of-the-art fairground.

Выставка в Москве: Станки, режущие инструменты, программное обеспечение для контроля качества

Фирма Feanor проектирует и поставляет высококачественные специальные режущие инструменты (HSS), сверла, резцы, развертки, метчики, карбидные заостренные наконечники и фрезы. Рабочие инструменты, к которым предъявляются высокие требования, изготовлены по заказу клиента в соответствии со стандартами ISO и AQAP, мы сбываем на рынках в Европе, а также во всем мире ( Сингапуре, ЮАР, Южной Америке). Наши инструменты увеличивают производительность механизмов в авиации, в оборонной и автомобильной промыщленности, кораблестроении, нефтепромышленности, станках, литейном, штамповочном, пласт и машиностроительном производстве. Мы готовы оказать техническую помощь по всем интересующим Вас вопросам. Для этого просим
отправить нам факсом или электронной почтой свои чертежи или эскизы вместе со спецификациями.
Мы сразу же вышлем Вам ответ вместе с дополнительными материалами и расценками. Вы также можете послать нам необходимую информацию (материалы, типы машин и параметры, операции, охлаждающую жидкость) и мы сконструируем для Вас нужный инструмент, при пользовании которым уменьшатся расходы на механизмы и
увеличится продуктивность работы.
Наша фирма также разрабатывает и внедряет
Oбеспечение во многих областях техники, включая статистический контроль процесса (SPC), актцептированием образцов (MIL STD 105, MIL STD 414, MIL STD 1235), сбора информации в автоматических и не автоматических производственных процессах (Flexible Manufacturing Systems), калибрование измeрительных инструментов (нониус, блокирующие измерители, микрометры вала и для измирения отверстий дигитальные и стрелочные измерительные приборы, измерители высоты), оптимизируем параметры режущих инструментов.
Позвоните или пошлите нам факс, если Вы желаете получить больше информации о наших консультациях в следующих областях:

Промышленная метрология - лазер-интерферометрия
Мы участвуем в Европейских исследовательских проектах (SMT - стандарты, измерение и тестирование) измерители и калибрирование измерительных предметов, а также развитие новой продукции.
Те производственные фирмы, которые заинтересованы в совместной
работе по этим сферам, просим связаться с нами по электронной почте и мы с удовольствием пошлем Вам дополнительную информацию.

Системы обработки данных
Мы можем помочь Вам создать отдел по контролю за качеством, где используется обеспечение

Учебные курсы, где обучают статистический контроль процесса (SPC), соответствию требованиям образцов (Sampling Acceptance), CSP (Continuous Sampling Plans), ISO и MIL стандартам, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA - анализ потенциальных проблем и анализ видов и последствий отказов), DOE (Design of Experiments FMEA - анализ потенциальных проблем и анализ видов и последствий отказов ), MSA (анализ систем измерения R&R - Repeatability & Reproducibility), промышленной метрологии.
Курсы проводятся на английском, немецком, итальянском и французком языках.
И их можно организовать на рабочем месте клиента.
Технические переводы (итальянский, английский, немецкий, французкий, русский и эстонский языки).
Мы предлагаем переводы (письменные и устные) на презентациях, конференциях и встречах. Наша специализация - это технические переводы, мы также занимаемся переводами юридических и коммерческих текстов c вышеупомянутых языкoв.