mercoledì 4 febbraio 2009

„Made in Estonia“ (Eestis valmistatud) tööristad CERN´i (Genf – Šveits) Mercury projekti jaoks

Feanori konstrueeritud spetsiaalseid täppiskäsihõõritsaid on edukalt kasutatud CERN´is (Genf – Šveits) tugeva (magnet)väljaga solenoidi kõrglegeersulamist komponentide tarvis.

Mercury projekt on katsetuse printsiibil eksperiment uurimaks prootonivoo, tugeva magnetvälja ja suure prootonite arvuga elementide (high-Z) objektide (tuumade) vastastikust mõju.
Eksperiment on mitme rahvusvahelise labori vaheline taotlus, millele on alla kirjutanud ettevõte Muon Collider Collaboration. On konstrueeritud vabajoaga elavhõbeda sihtsüsteem, mis avaldab koosmõju suure võimsusega (1 –MW) prootonivooga tugevas magnetväljas (15 T). Elavhõbedajoa sihtmärk on konfigureeritud sisestamiseks tugeva (magnet)väljaga solenoidi 15 cm läbimõõduga avasse. Sihtmärki iseloomustab hermeetiliselt tihendatud primaarse kaitsekesta maht, mis on paigutatud sekundaarsesse kaitsekesta, et oleks tagatud elavhõbedaaurude isoleerimine ümbritsevast keskkonnast.
Joa läbimõõt on 1 cm ning kiirus kuni 20 m/s. Optiline diagnostikaseade on paigutatud sihtmärgi konstruktsiooni, et võimaldada elavhõbeda levimise vaatlemist, mis tuleneb 24 GeV prootonivoo ja impulsi kohta kuni 20 x 1012 prootoni vastastikusest mõjust. Sihtsüsteem sisaldab ka titaanisulamivoo aknaid primaarse ja sekundaarse kaitsekesta jaoks.

„Feanor patenteeris ka energiatööstuse jaoks uue sisemise jahutusega kõvasulamist lõiketera, mis tagab efektiivsema töötlemise uutel töötlemistsentritel“, ütleb CEO Luca Bochese.

Eestis konstrueeritud lõiketera, mida testiti ’Aerospace’tööstuse jaoks
Eestis konstrueeritud lõiketera, mida testiti ’Aerospace’ tööstuse jaoks

Feanor patenteeris eelmisel aastal männipuidu (Christmas-tree) jaoks kõvasulamist lõiketera uue konstruktsiooni sisemise jahutusega, mis tagab efektiivsema töötlemise uutel töötlemistsentritel, kusjuures spindli pöörlemiskiirus on 2000 p/min. Sarnast konstruktsiooni kasutavad tõenäoliselt varsti meie konkurendid Jaapanis ja Saksamaal, seepärst peame me säilitama investeeringud innovatiivsetesse lahendustesse.

Me töötame praegu spetsiaalsete lõikurite kallal lennukimootori turbiini võllide jaoks põhiliselt Hiinas ja Indias. Me loodame varsti olla täiesti kvalifitseeritud täppislõiketerade tarnimiseks uue Koraput tehase jaoks Indias, mis hakkab tootma Indias tehtud turbiinivõlle ja -labasid Sukhoi MKI-30 hävitajate jaoks. Kosmosetööstust, eriti Hiinas, ei tohi mõjutada ülemaailmne finantskriis.

Me saame üha rohkem päringuid Kaug-Idast ja üle 54% meie ülemaailmsetest uutest ärikontaktidest pärinevad nüüd Hiinast.